Vad ser vi på bilderna?

Kanske ett mycket gammalt verktyg?

Sett något liknande förut?

Pjäsen är 10,5 cm lång.

Densiteten är 3,6 att jämföra med granitens 2,8.

Den attraheras inte av magneten, men det gör dess filspån.

 

Hittad i marken två meter över havet på ca 60 cms djup i stenig terräng i skärgården.

 
Fotograferad på en spegel.    

Mejla om du vet nåt! info@essfelt.com

Till startsidan